kto sme spolupráca činnosť Decade Focal Point 2013 fotogaléria ponúkame napísali o nás Rómovia donori
2003radl komunitne centrum

Komunitné centrum
 KARI

Projektový tím
a dobrovoľníci

Email: karibb.karibb@gmail.com
Web: www.karibb.eu
Adresa: Internátna 59, 97401 Banská Bystrica
Tel: 0919/276 379, 0919/143 928
Krajská asociácia rómskych iniciatív – KARI
The County Association of Romany Initiatives

Predmet činnosti:

mapovanie a monitorovanie skutočnej situácie a problémov marginalizovanej rómskej komunity v Banskobystrickom kraji

určovanie priorít a postupu pri riešení najvážnejších problémov

poskytovanie konzultačno-poradenských všestranných služieb pre všetky členské i nečlenské organizácie zaoberajúce sa riešením rómskej problematiky

umožňovanie prístupu  rómskych komunít k informáciám

odborné poradenstvo pri spracovávaní programov, plánov a projektov riešiacich rómsku problematiku

poskytovanie a zabezpečovanie vzdelávania smerujúceho k rozvoju ľudských zdrojov a k získavaniu zručnosti v zamestnaní a podnikaní


Činnosť KARI je orientovaná na:

deti a mládež

ženy, matky

nezamestnaných

Realizujeme projekty  v oblastiach:  

vzdelávanie

Zdravie

Zamestnanie

expertná, výskumná

Osvetová

publikačná  a vydavateľská

Zmluva o spolupráci - MV SR

Oznam o výberovom konaní